Väkevien juomien hinnoissa ei
juurikaan eroja Ruotsin laivareitillä


Oheisessa taulukossa on poimittu hintaesimerkkejä
Silja Linen ja Viking Linen Ruotsin laivoilta
Helsinki - tulholma - reitiltä. Tämän otannan
perusteella väkevien juomien hinnat eivät juuri
eroa toisistaan eri laivayhtiöiden laivoilla.


Viimeksi päivitetty 28.3.2007
Päivittäjä SRT Oy