SUOMEN VALTION LAINOJEN RISKILISÄ KESKEISTEN EUROMAIDEN TASOLLA

1.2.1999

Joukkolainamarkkinoilla Suomen valtion riskilisä on keskeisten euromaiden kanssa samalla tasolla Saksan valtion lainoihin verrattuna. Erot ovat melko pieniä maiden välillä ja yhteisen euroalueen maiden valtioiden lainapapereiden tuoton pitäisikin lähestyä toisiaan entisestään.

Merkittävää on Suomen kannalta se, että euroalueen ulkopuolelle jättäytyneen Ruotsin riskilisä Saksan valtion lainaan nähden on huomattavasti suurempi kuin Suomen.

Euroalueen valtioiden lainojen hintaa ja keskinäisiä eroja tarkastelemalla saa käsityksen siitä, millä tasolla liikutaan riskittömissä valtioiden joukkovelkakirjalainoissa. Tämä on pohjataso, johon voi peilata joukkovelkakirjamarkkinoilla joukkolainoja liikkeellelaskevien yritysten tuottotasoa. Tällä viikolla odotetaan EKP:n mahdollisesti laskevan korkoa, joka parantaisi joukkolainojen tuottoa erityisesti pitkässä päässä. Korkojen nousu vastaavasti alentaisi tuottotasoa.

KESKEISTEN EUROMAIDEN VALTIOIDEN LAINOJEN RISKILISÄ SAKSAAN VERRATTUNA 1.2.1999

maa10 vuoden lainat
Ranska 0,10 %-yks
Hollanti 0,13 %-yks
Espanja 0,23 %-yks
Suomi 0,23 %-yks
Belgia 0,24 %-yks
Italia 0,25 %-yks
Lähde: Suomen Rahatieto ja Leonia

Euroalueen ulkopuolelle jättäytyneen Ruotsin valtion lainapapereiden riskilisä kymmenen vuoden lainoissa Saksan valtion papereihin nähden on 0,35 %-yksikköä eli kaksitoista pistettä Suomea enemmän.

Paluu