Suomessa BKT/asukas on Pohjoismaiden alhaisin,
mutta korkeampi kuin euroalueella keskimäärin

Pohjoismaiden Ministerineuvoston julkaisemassa Pohjola
numeroina 2005 - tilastokirjan mukaan Suomessa on
Pohjoismaiden alhaisin BKT/asukas. Asukaiskohtaisen
BKT:n muuttamisessa euroiksi on käytetty ostovoima-
pariteettia (PPP), joka kuvastaa maiden hintatasojen
eroja paremmin kuin viralliset valuuttakurssit.

Tilasto-kirjassa on kiinnostavia tietoja mm. elintarvikkeiden
osalta. Alla olevaan taulukkoon on koottu tietoja siitä,
kuinka paljon henkeä kohden Pohjoismaissa syödään eri
elintarvikkeita. Tällä tiedolla ei välttämättä ole suoraa
yhteyttä yllä oleviin maakohtaisiin BKT/asukas- lukuihin,
mutta se antaa yhden näkökulman tarkastella BKT/asukas-
luvun ja hintatasojen eroja kulutusarvojen kautta.
Suomessa syödään vihanneksia 66,5 kiloa ja hedelmiä 86,9 kiloa
henkeä kohden, mikä on enemmän kuin Islannissa, Norjassa ja
Ruotsissa. Tanskan lukuja näiltä osin ei ollut tilastossa.
Alla olevassa taulukossa Norjan, Suomen ja Tanskan luvut
ovat vuodelta 2004. Islannin ja Ruotsin luvut ovat vuodelta
2003. Taulukossa on maiden kieskiarvoluvut viimeisessä
sarakkeessa.


Viimeksi päivitetty 22.11.2005
Päivittäjä Suomen Rahatieto