15.1.1999

EURO TASOITTAA EROJA ULKOMAAN PÄIVÄRAHOISSA

Valuuttakurssimuutosten poistuminen euroalueen 11 valtiossa näkyy myös päivärahojen arvossa. Keskeisten euromaiden ulkomaan päivärahojen tasot ovat lähestyneet toisiaan tai eivät ole juuri viime vuoden 1998 tasosta muuttuneet. Sen sijaan valuuttakurssimuutokset vaikuttavat yhä esimerkiksi Ruotsissa, Englannissa, Yhdysvalloissa ja Japanissa.

Seuraavan vuoden ulkomaan päivärahojen tasojen pohjatyö tehdään aina edellisvuoden syksyllä, jolloin myös valuuttakurssien mahdolliset muutokset huomioidaan päivärahan tasoa punnittaessa. Käytännössä mekanismi toimii seuraavasti:

Valtion työmarkkinalaitos laskee päivärahojen hinnat hintatiedustelujen perusteella ja käyttää syyskuun valuuttojen keskikursseja päivärahalaskennassa. Näin laskettu päivärahaehdotus, jonka laadinnassa on UM:n edustaja mukana, näytetään työnantaja- ja työntekijäjärjestöille, jotka lausuvat mielipiteensä ehdotuksesta. Neuvottelun lopputulos voi muuttaa syyskuussa laskettujen päivärahojen lopullista tasoa. Vuoden kerrallaan voimassa olevat päivärahat vahvistaa Verohallitus.

Vuoden kerrallaan voimassa olevat päivärahat voivat siis vuoden eri aikoina olla niissä maissa, joissa valuuttakurssimuutoksilla on merkitystä, varsin eri suuntaiset kuin edellisen syksyn laskentahetkellä. Minkälainen on valuuttakurssien muutos ollut sitten syyskuun 1998 tasosta tammikuun 1999 alkupuolelle tultaessa, jolloin uudet ulkomaan päivärahat ovat voimassa.

Maa/valuuttavaluuttakurssi 9/98valuuttakurssi 8.1.99muutos
Ruotsi, kruunu0,65620,6487- 1,1 %
Englanti, punta8,70708,3814- 3,7 %
Yhdysvallat, dollari5,18345,0997- 1,6 %
Japani, jeni0,03760,0457+ 21,5 %

Vastaavasti vuodelle 1999 vahvistetut päivärahat ovat muuttuneet seuraavasti:

Maapäiväraha 1998päiväraha 1999muutos
Ruotsi350 mk330 mk- 5,7 %
Englanti330/300 mk340 mk+ 3,0 %
Yhdysvallat350 mk350 mk+/- 0 %
Japani540 mk540 mk+/- 0 %

Vuoden 1999 alussa Ruotsin ja Yhdysvaltojen kohdalla valuutan hieman yli prosentin heikkeneminen ei juuri muuta tilannetta. Ruotsin päivärahan lasku 20 markalla on leikannut päivärahan vuonna 1998 olleen "lisäedun" pois.

Englantiin matkustavan päiväraha on noussut ja Lontoo sekä muun Englannin välinen ero päivärahassa on poistunut. Tammikuuhun 1999 tultaessa on punta vielä heikentynyt, joten Englannissa työasioissa matkaileva elää vuonna 1999 leveämmin.

Japaniin matkaavaa käy sääliksi, sillä jeni on vahvistunut yli 20 prosenttia tammikuuhun 1999 tultaessa. Päiväraha on pysynyt vuoden 1998 tasolla ja, vaikka Japanin talouden tila ei ole nostanut hintoja, on valuutan vahvistuminen myrkkyä työmatkalaisen käyttövaroihin.

Valuuttakurssimuutokset ovat siis lakanneet vaikuttamasta euroalueella ja samalla on poistunut työmatkalaisen ulkomaan päivärahaan kohdistuneet odotukset vuosimuutoksista.

ULKOMAAN PÄIVÄRAHAT EU-MAISSA

Maapäiväraha 1999muutos 1999-1995
Saksa340 mk10 mk
Ranska360 mk- 25 mk
Italia350 mk15 mk
Hollanti350 mk10 mk
Belgia350 mk- 25 mk
Luxemburg350 mk- 25 mk
Espanja350 mk5 mk
Portugali300 mk40 mk
Irlanti320 mk10 mk
Itävalta350 mk- 5 mk
Englanti340 mk20 mk
Ruotsi330 mk20 mk
Tanska350 mk0 mk
Kreikka280 mk40 mk

Lähde: Suomen Rahatieto ja VM