Kotimaan päiväraha ja kilometrikorvaus 2018

KOTIMAAN PÄIVÄRAHA

Omalla autolla tekemä työmatka; 42 senttiä kilometriltä
+ 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta
+ 11 senttiä kilometriltä asuntovaunun kuljettamisesta työajossa
+ 21 senttiä kilometriltä taukotuvan tai muun raskaan kuorman kuljettamisesta
+ 3 senttiä kilometriltä yli 80 kilon tavaran kuljettamisesta autossa
+ 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
+ 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista
autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tierakennustyömaalla.

KOTIMAAN PÄIVÄRAHA

yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 euroa
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 42,00 euroa

yksityiskohtaisemmat tiedot oman kulkuneuvon käytöstä maksettavista
matkakustannusten korvauksista sekä kotimaan päivärahoista löytyvät
Verohallinnon kotisivuilta www.vero.fi -osoitteesta. Sivusto löytyy
myös Kodin Rahat -tietoväylän kautta kohdasta tietoa verotuksesta.

Paluu

Suomen Rahatieto SRT Oy 2018