Kotimaan päiväraha ja kilometrikorvaus 2016

KOTIMAAN PÄIVÄRAHA

Omalla autolla tekemä työmatka; 43 senttiä kilometriltä
+ 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta
+ 11 senttiä kilometriltä asuntovaunun kuljettamisesta työajossa
+ 21 senttiä kilometriltä taukotuvan tai muun raskaan kuorman kuljettamisesta
+ 3 senttiä kilometriltä yli 80 kilon tavaran kuljettamisesta autossa
+ 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
+ 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista
autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tierakennustyömaalla.

KOTIMAAN PÄIVÄRAHA

yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 euroa
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 euroa
ateriakorvaus 10,00 euroa (työmatka, jolta ei makseta päivärahaa)

yksityiskohtaisemmat tiedot oman kulkuneuvon käytöstä maksettavista
matkakustannusten korvauksista sekä kotimaan päivärahoista löytyvät
Verohallinnon kotisivuilta www.vero.fi -osoitteesta. Sivusto löytyy
myös Kodin Rahat -tietoväylän kautta kohdasta tietoa verotuksesta.

Paluu

Suomen Rahatieto SRT Oy 2016