Tilastokeskuksen Perheiden muutuvat elinolot-
tukimuksessa selvitettiin mm. asumista ja
perheen muodostamista. Henna Isoniemen artikkelissa
tarkasteltiin suomalaisten, brittiläisten,
ranskalaisten ja italialaisten 18-34 -vuotiaiden
nuorten aikuisten lapsuudenkodista muuttamisen
ajankohtaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä
vuosina 1996 ja 2001.

Nuorten muutto pois lapsuudenkodista on siirtynyt
myöhäisempään ajankohtaan, niin Suomessa, Isossa-
Britanniassa, Ranskassa kuin Italiassa. Muuton
lykkääntymisen syynä nähdään yleisesti pitkittyneet
opiskeluajat, työmarkkinoiden epävarmuus kuin
kulttuurisia eroja. Nuorten heikko taloudellinen
tilanne on suurin tekijä, miksi nuoret aikuiset
asuvat lapsuudenkodissaan entistä pidenpään.

Alla on kaavio, josta näkyy eri ikäryhmien osalta
kotona asuvien osuus ikäryhmästä sekä miehien
että naisien osuudet ikäryhmässään Suomessa,
Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Italiassa.


Viimeksi päivitetty 25.10.2005
Päivittäjä SRT Oy