Matkarahat

Verohallitus on 8.12.1999 antanut päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2000. Tässä yhteydessä on vahvistettu myös yhteensä 207 maalle ja alueelle ulkomaan päivärahat. Vuoden 2000 korvauksia määriteltäessä on valuuttakurssimuutokset huomioitu syyskuun tason mukaan. Hotellikorvaukset ovat valtion matkustusäännön mukaiset enimmäismäärät. Matkarahat kertoo, miten päivärahat ja hotellikorvaukset ovat muuttuneet valuuttakursseihin nähden. Sarjassa tarkastellaan viiden maan osalta korvausten muutoksia 1996-2000. Seuraavaksi vuorossa on Yhdysvallat.
Kuva lentoasemalta Yhdysvaltojen kohdalla vuosien 1999 ja 2000 vahvistetut matkakorvaukset eivät ole pysyneet valuutan muutosten tahdissa. Dollarin vahvistuminen on ollut nopeampaa kuin päivärahan muutokset. Hotellikorvauksetkin ovat tasaantuneet myös 1999 tasolle. Yhdysvaltoihin työmatkalle suuntaavan palkansaajan kohdalla päivärahan ostovoimassa vuonna 2000 tapahtuu heikennys, mikäli dollari pysyy vuonna 2000 vuoden 1999 tasolla. Dollari oli vuoden 1999 lopussa noin 16 prosenttia vahvempi kuin vuoden 1999 alussa. Yhdysvaltoihin matkaavan päiväraha on hieman korkeampi muutamissa suurimmassa kaupungissa eli 370 mk ja hotellikorvaus vastaavasti 1600 markkaa.

Yhdysvallatvuosi 2000muutos ed. vuosi
Päiväraha350 mk+/- 0,0 %
Hotellikorvaus1100 mk+/- 0,0 %

Vuosina 1996 - 2000 ovat matkakulukorvaukset muuttuneet seuraavasti:Lähde: Suomen Rahatieto SRT Oy
Paluu