Matkarahat

Verohallitus on 8.12.1999 antanut päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2000. Tässä yhteydessä on vahvistettu myös yhteensä 207 maalle ja alueelle ulkomaan päivärahat. Vuoden 2000 korvauksia määriteltäessä on valuuttakurssimuutokset huomioitu syyskuun tason mukaan. Hotellikorvaukset ovat valtion matkustusäännön mukaiset enimmäismäärät. Matkarahat kertoo, miten päivärahat ja hotellikorvaukset ovat muuttuneet valuuttakursseihin nähden. Sarjassa tarkastellaan viiden maan osalta korvausten muutoksia 1996-2000. Seuraavaksi vuorossa on Ruotsi.
Kuva lentoasemalta Ruotsin kohdalla vuosien 1999 ja 2000 vahvistetut matkakorvaukset ovat pysyneet valuuttamuutosten tahdissa. Kruunun vahvistuminen on ollut sopusoinnussa päivärahan muutosten kanssa. Hotellikorvaukset sen sijaan ovat kulkeneet viime vuodet kruunun muutoksia edellä. Ruotsiin työmatkalle suuntaavan palkansaajan kohdalla päivärahan ostovoimassa vuonna 2000 ei tapahdu isoja muutoksia edellisvuoden tasoon verrattuna, mikäli kruunun kurssi pysyy vuonna 2000 joulukuun 1999 tasolla. Kruunu oli joulukuussa 1999 noin 9 prosenttia vahvempi kuin vuoden 1999 alussa. Ruotsissa palkansaaja pääsee jo hieman nauttimaan päivärahastaan.

Ruotsivuosi 2000muutos ed. vuosi
Päiväraha345 mk+ 4,5 %
Hotellikorvaus1400 mk+ 27,3 %

Vuosina 1996 - 2000 ovat matkakulukorvaukset muuttuneet seuraavasti:Lähde: Suomen Rahatieto SRT Oy
Paluu