Matkarahat

Verohallitus on 8.12.1999 antanut päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2000. Tässä yhteydessä on vahvistettu myös yhteensä 207 maalle ja alueelle ulkomaan päivärahat. Vuoden 2000 korvauksia määriteltäessä on valuuttakurssimuutokset huomioitu syyskuun tason mukaan. Hotellikorvaukset ovat valtion matkustusäännön mukaiset enimmäismäärät. Matkarahat kertoo, miten päivärahat ja hotellikorvaukset ovat muuttuneet valuuttakursseihin nähden. Sarjassa tarkastellaan viiden maan osalta korvausten muutoksia 1996-2000. Seuraavaksi vuorossa on Japani.
Kuva lentoasemalta Japanin kohdalla vuosien 1999 ja 2000 vahvistetut matkakorvaukset eivät ole pysyneet valuuttamuutosten tahdissa. Jenin vahvistuminen on ollut suhteellisesti kovempaa kuin päivärahan muutokset. Hotellikorvaukset sen sijaan ovat kulkeneet viime vuodet jenin muutosten tahdissa. Japaniin työmatkalle suuntaavan palkansaajan kohdalla päivärahan ostovoima heikkenee vuonna 2000 edellisvuoden tasoon verrattuna noususta huolimatta, mikäli jenin kurssi pysyy vuonna 2000 vuoden 1999 lopun tasolla. Jeni oli joulukuussa 1999 peräti 29 prosenttia vahvempi kuin vuoden 1999 alussa. Japanissa ei siis päivärahalla kovin leveästi elellä.

Japanivuosi 2000muutos ed. vuosi
Päiväraha580 mk+ 7,4 %
Hotellikorvaus1400 mk+ 27,3 %

Vuosina 1996 - 2000 ovat matkakulukorvaukset muuttuneet seuraavasti:Lähde: Suomen Rahatieto SRT Oy
Paluu