Matkarahat

Verohallitus on 8.12.1999 antanut päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2000. Tässä yhteydessä on vahvistettu myös yhteensä 207 maalle ja alueelle ulkomaan päivärahat. Vuoden 2000 korvauksia määriteltäessä on valuuttakurssimuutokset huomioitu syyskuun tason mukaan. Hotellikorvaukset ovat valtion matkustusäännön mukaiset enimmäismäärät. Matkarahat kertoo, miten päivärahat ja hotellikorvaukset ovat muuttuneet valuuttakursseihin nähden. Sarjassa tarkastellaan viiden maan osalta korvausten muutoksia 1996-2000. Ensimmäisenä vuorossa on Iso-Britannia.
Kuva lentoasemalta Iso-Britannian kohdalla vuosien 1999 ja 2000 vahvistetut matkakorvaukset ovat ovat kulkeneet valuuttamuutosten tahdissa. Tosin punnan vahvistuminen on ollut suhteellisesti kovempaa kuin päivärahan muutokset. Hotellikorvaukset sen sijaan ovat kulkeneet viime vuodet punnan muutosten tahdissa. Iso-Britannian kohdalla tulee myös muistaa, että Lontoon alue on hinnoiteltu erikseen.Päiväraha Lontoossa vuonna 2000 on 370 markkaa ja hotellikorvaus 1300 markkaa. Iso-Britanniaan työmatkalle suuntaavan palkansaajan kohdalla päivärahan ostovoima heikkenee vuonna 2000 edellisvuoden tasoon verrattuna, mikäli punnan kurssi pysyy vuonna 2000 vuoden 1999 tasolla. Punta oli vuoden 1999 lopussa noin 13 prosenttia vahvempi kuin vuoden 1999 alussa.

Iso-Britanniavuosi 2000muutos ed. vuosi
Päiväraha360 mk+ 5.9 %
Hotellikorvaus900 mk+ 12,5 %

Vuosina 1996 - 2000 ovat matkakulukorvaukset muuttuneet seuraavasti:Lähde: Suomen Rahatieto SRT Oy
Paluu