1.10.2017

KOKONAISASIAKKUUS- yhteenveto 1.10.2017 - 31.03.2018

Pankkiasioinnin hinta 1.10.2017

tilinkäytön kulut/talletuskorko edullisin kallein
Vuosihinta (A), sinkkunainen (26 v) 0,00 €/v 66,00 €/v
Vuosihinta (B), sinkkumies (30 v) 0,00 €/v 66,00 €/v
Vuosihinta (C), pariskunta(N 35 v, M 37 v) 0,00 €/v 132,00 €/v
Vuosihinta (D), pariskunta (N 50 v,M 52 v) 0,00 €/v 132,00 €/v

Pankkiasioinnissa asiakasuhteen määrä ja laatu merkitsevät edullisempia tai maksutonta tilinkäyttöä. Paketointi voi tuoda isommat maksut pankkiasioinnissa, mutta säästää kuluja korttimaksuissa. Toiset pankit palkitsevat laina-asiakkaitaan edullisemmilla tai maksuttomilla pankkipalveluilla. Toiset pankit painottavat sijoitusten merkitystä. Osa pankeista kohtelee kaikkia asiakkaitaan pankkiasioinnissa samalla tavalla. Pankin paketti voi myös olla laajempi kokonaisuus. Asiakas voi itse säästää pankkiasioinnin hinnassa myös omalla käyttäytymisellään. Ei kannata ottaa kovin usein tapahtumakyselyä automaatilla, vaan tehdä ne verkkopankissa. Myöskään pieniä käteissummia ei kaikkien pankkien korteilla kannata nostella. Pankkiasioinnissa on laskettu tilin vuosikulut ja osuuspankin kohdalla palvelumaksuista on vähennetty asiakassuhteen kerryttämät bonukset. Nyt credit/debit -kortit tuovat lisäkustannuksia asiakkaille. Keskimääräiset vuosihinnat pankkiasioinnissa: A: 18,27 €/v, B: 30,00 €/v, C: 67,60 €/v, D: 60,00 €/v.


Lainojen hinta 1.10.2017

Asuntolaina, (lainavakuutus), kulutusluotto edullisin kallein
Vuosihinta (B), sinkkumies (30 v) 9081,68 €/v 9439,85 €/v
Vuosihinta (C), pariskunta(N 35 v, M 37 v) 5386,62 €/v 5600,03 €/v
Vuosihinta (D), pariskunta (N 50 v,M 52 v) 6586,59 €/v 6901,82 €/v

Asuntolainan marginaali vaihteli tutkimuksessa (B) 0,85 - 1,10, (C) 0,70 - 1,10 ja (D) 0,90 - 1,30 prosentin haarukassa. Kuukausimaksuun vaikuttaa lisäksi käytetty viitekorko ja laskutuslisä. Lainaturvavakuutuksen hintaan vaikuttaa eniten turvan laajuus. Lainaturva kannattaa selvittää, sillä turvan laajuus vaikuttaa vuosikustannukseen merkittävästi. Kaikilla pankeilla ei ole pelkkää kuolemanvaralle otettavaa vakuutusta, joten seikka on otettava huomioon pankkeja verrattaessa. Osa pankeista panttaa lainaturvan asuntovelan vakuudeksi. Lainaturvan korvausperusteisiin on myös syytä tutustua ennakolta. Korkoriskin hallintaan tarjotaan vaihtoehtona korkoputkea tai pitkää 3-5 vuoden korkojaksoa. Kulutusluotoissa marginaalit vaihtelivat tutkimushetkellä 2,50 - 12,00 prosentin haarukassa. Lainoissa on laskettu asuntolainan kuukausimaksu ja kulutusluoton kuukausimaksu vuosikustannuksena. Lainaturvavakuutuksen vaikutus ei ole mukana laskelmassa. Keskimääräiset vuosihinnat lainoissa olivat: B: 9178,27 €/v, C: 5505,64 €/v, D: 6654,93 €/v.

Lainalaskurit


Luottokortin hinta 1.10.2017

Luottokortti: marginaali, viitekorko ja palkkiot edullisin kallein
Vuosihinta (A), sinkkunainen (26 v) 94,88 €/v 208,88 €/v
Vuosihinta (B), sinkkumies (30 v) 109,05 €/v 233,05 €/v
Vuosihinta (C), pariskunta(N 35 v, M 37 v) 137,40 €/v 281,40 €/v
Vuosihinta (D), pariskunta (N 50 v,M 52 v) 206,76 €/v 446,76 €/v

Luottokortin luoton käytössä vuosikustannukset koostuvat luottokorosta ( viitekorko + marginaali). Marginaali vaihteli tutkimuksessa 6,0 - 10,0 prosentin haarukassa. Osassa korteista menee vuosimaksu, joka peritään joko kertamaksuna tai kuukausimaksuna. Lisäksi kortin luotollisesta käytöstä menee usein myös kuukausittain laskutuspalkkio. Jos luottokorttia käyttää maksuaikakorttina, niin silloin ei luottokorkoa eikä usein laskutuspalkkiota veloiteta. Osa pankeista paketoi korttimaksut osaksi palvelupakettia. Keskimääräiset vuosihinnat luottokortin luoton käytöstä olivat: A: 143,44 €/v, B: 163,19 €/v, C: 200,16 €/v, D: 311,60 €/v.


Säästöjen tuotto 1.10.2017

Säästöt: pankkitalletus, rahastosijoitus tai joukkolaina - nettotuottoparas tuotto heikoin tuotto
Vuosihinta (A), sinkkunainen (26 v) 25,62 €/v 0,00 €/v
Vuosihinta (B), sinkkumies (30 v) 177,87 €/v 0,79 €/v
Vuosihinta (C), pariskunta(N 35 v, M 37 v) 273,25 €/v 10,75 €/v
Vuosihinta (D), pariskunta (N 50 v,M 52 v) ei kulutusluottoa 1284,50 €/v 52,68 €/v

Tällä hetkellä määräaikaistalletuksissa ja säästö-/sijoitustileissä tuotto on erittäin matala. Lyhyen koron rahastoissa riskiä on yleensä pieni ja niistä saa rahat pois joustavasti. Korkorahastoissa kannattaa kiinnittää huomiota palkkioiden suuruuteen. Muita rahastoja ovat pitkän koron rahastot sekä yhdistelmä- ja osakerahastot. Näissä rahastoissa riski on suurempi kuin lyhyen koron rahastoissa. Rahastojen tuotot ovat olleet nyt keväällä 2017 hieman paremmat. Säästötileiltä sai matalan, mutta varman tuoton. Myös joukkolainoissa löytyy erilaisia vaihtoehtoja ja niissä saa luvatun tuoton pitämällä paperin itsellään koko sijoitusajan. Indeksilainoissa tuotto voi nousta korkeammaksi ja ne ovat usein pääomaturvattuja tai riski rajoittuu ylimerkintähintaan. Nyt reaalituottoa nakertaa inflaatio, joka oli 2017 lokakuussa 0,5 prosenttia. Raha säilyttää arvonsa nyt vähintään 0,72 prosentin vuosituotolla. Keskimääräiset vuosituotot sijoituksissa euroina olivat: A: 7,40 €/v, B: 42,01 €/v, C: 98,66 €/v, D: 439,97 €/v.


Kokonaisasiakkuuden hinta 1.10.2017

Kokonaisasiakkuuden vuosihinta edullisin kallein
Vuosihinta (A), sinkkunainen (26 v) 93,91 €/v 274,88 €/v
Vuosihinta (B), sinkkumies (30 v) 9158,71 €/v 9547,24 €/v
Vuosihinta (C), pariskunta(N 35 v, M 37 v) 5499,36 €/v 5851,38 €/v
Vuosihinta (D), pariskunta (N 50 v,M 52 v) 6037,93 €/v 7055,90 €/v

Jos kuluttajan pankkiasiakkuus koostuu lähinnä tiliasioinnista ja esimerkiksi luottokortin käytöstä, niin kuluttaja löytää usein edullisimman ratkaisun keskittymällä luottokortin kuluihin. Toisaalta pankkiasioinnissa kannattaa välttää tapahtumakyselyjä automaatilla ja tehdä ne verkkopankissa. Jos kuluttajalla on esimerkiksi asuntolainaa tai riittävästi sijoituksia, on pankkiasiointi yleensä edullisempaa. Kokonaisasiakkuuden edullisuuteen vaikuttavat etupäässä lainan ja lainaturvan edullisuus ja/tai sijoitustuottojen taso. Kokonaisvaltaisemmissa; tietyille asiakasryhmille suunnatuissa paketeissa, syntyy asiakkaalle kuluja aina, mutta toisaalta paketti pitää sisällään huomattavasti laajemman palvelukokoinaisuuden, kuin normaalit pankkipalvelut. Asiakassuhteen määrä ja laatu siis ratkaisevat, miten kuluttajan kannattaa pankkiasiansa järjestää taloudellisimmin. Kokonaisasiakkuuden keskimääräiset vuosikulut olivat: A: 154,71 €/v, B: 9324,45 €/v, C: 5684,74 €/v, D: 6586,56 €/v.

Taloussanomat/IS julkaistu 4.10.2017

Kokonaisasiakkuus-tutkimuksessa mukana olevat pankit ovat: Aktia Handelsbanken Nooa Säästöpankki Nordea Helsingin OP Danske Bank S-Pankki Suupohjan osuuspankki Ålandsbanken


Suomen Rahatiedon kotisivulle

1.10.2017
Copyright 2017 Suomen Rahatieto SRT Oy. www.rahatieto.fi, www.kodinrahat.fi, www.korot.fi ja www.koulut.fi sisältämä materiaali on tarkoitettu yksityiskäyttöön ja materiaalia ei saa kopioida, monistaa, julkaista tai käyttää muutoin kaupallisessa tarkoituksessa.