Valtionvelka oli 128 696 Meur joulukuussa 2021

Valtionvelka oli joulukuussa 2021 noin 128 696 miljoonaa euroa. Velka pysyi edelliskuukauden tasolla.. Valtion likvidikassa oli joulukuussa 4,7 Mrd euroa. Edellisvuoden joulukuusta velka on kasvanut 3 863 miljoonalla eurolla eli 22 968 miljoonalla markalla. Valtionvelka oli joulukuun 2021 lopussa siis 128 696 miljoonaa euroa eli 765 192 miljoonaa markkaa. Asukasta kohden valtionvelkaa oli joulukuussa 2021 noin 23 255 euroa eli 138 271 markkaa.

ChartObject Valtionvelan kehitys lähde: Rahatieto ja Valtiokonttori

ChartObject Valtion velka 1990 - 2021
 lähde: Rahatieto ja Valtionkonttori


Viimeksi päivitetty 12.1.2022
Päivittäjä Suomen Rahatieto