Luottamus talouteen himmeni hieman syyskuussa 2018

Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuluttajien arviot Suomen talouden kehityksestä laskivat jälleen syyskuussa edelliskuukauteen verrattuna. Odotukset oman talouden kehityksestä puolestaan pysyivät suunnilleen ennallaan. Kuluttajien arviot maan työttömyystilanteesta ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista heikkenivät vain hieman. Kaikki osatekijät olivat syyskuussa edelleen hyvällä tasolla.

Vuoden tarkastelujaksolla arviot maan taloudellisesta tilanteesta putosivat selkeästi. Viime vuoden syyskuuhun verrattuna maan työttömyystilanteesta tehdyt arviot ovat niin ikään heikentyneet. Näkemykset omasta taloudesta ovat parantuneet aavistuksen ja arviot säästämismahdollisuuksista hieman heikentyneet.

ChartObject Chart 3


Viimeksi päivitetty 27.9.2018
Päivittäjä Suomen Rahatieto