Kuluttajien luottamus himmeni kesäkuussa 2018

Luottamusindikaattorin osatekijöistä etenkin kuluttajien näkemykset omasta taloudesta ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista olivat edelleen valoisat.

Toukokuuhun verrattuna arviot Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyyskehityksestä heikkenivät selvästi, mutta pysyivät kuitenkin hyvällä tasolla. Näkemykset omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista puolestaan paranivat kesäkuussa hieman edelliseen kuukauteen nähden.

Kuluttajat arvioivat kesäkuussa kotitaloutensa rahatilanteen hyväksi. Ajankohtaa pidettiin hyvin otollisena lainanotolle ja säästämiselle sekä hyvänä myös kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat, että työttömyyden uhka on viime kuukausina vähentynyt selvästi.

ChartObject Chart 3


Viimeksi päivitetty 27.6.2018
Päivittäjä Suomen Rahatieto