Kuluttajien luottamus ennätysvahvaa helmikuussa 2018

Luottamusindikaattorin osatekijöistä odotus työttömyyden vähenemisestä Suomessa vahvistui helmikuussa selvästi tammikuuhun verrattuna. Helmikuussa paranivat hieman muutkin osatekijät eli arviot kuluttajan omasta ja Suomen taloudesta sekä kotitalouden säästämismahdollisuuksista. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden osatekijät säästämismahdollisuuksia lukuun ottamatta vahvistuivat selvästi

Helmikuussa kuluttajien odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat hyvin valoisat. Arviot myös omista säästämismahdollisuuksista olivat hyvät.

Kuluttajat pitivät helmikuussa ajankohtaa hyvin otollisena säästämiselle, mutta ei enää yhtä hyvänä lainanotolle eikä kestotavaroiden ostamiselle kuin kuukautta aiemmin. Työlliset kuluttajat kokivat helmikuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt paljon viime aikoina.

ChartObject Chart 3


Viimeksi päivitetty 27.2.2018
Päivittäjä Suomen Rahatieto