Kuluttajien luottamus säilyi vahvana marraskuussa 2017

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää pysyivät marraskuussa suunnilleen ennallaan lokakuuhun verrattuna. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden osatekijät säästämismahdollisuuksia lukuun ottamatta vahvistuivat.

Marraskuussa kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat hyvin valoisat. Arviot myös kuluttajan omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista olivat hyvät.

Kuluttajat pitivät marraskuussa ajankohtaa hyvin otollisena lainanotolle. Myös kestotavaroiden ostaminen ja säästäminen arvioitiin kannattavaksi. Työlliset kuluttajat kokivat marraskuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt viime kuukausina.

Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 16 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

ChartObject Chart 3


Viimeksi päivitetty 28.11.2017
Päivittäjä Suomen Rahatieto