Tietoja kansalaisen etuuksista

Tietoja kansalaisen sosiaaliturvasta löytyy Kelan kotisivulta. Sivuilta löytyy tiedot peruseläketurvasta sairausvakuutukseen ja työttömyysturvasta perhe-etuuksiin. Myös opintotuesta, tietoa kuntoutuksesta sekä vammaistuista saa Kelan kotisivuilta.

Sivuilta löytyy myös osoitteet ja yhteystiedot Kelan paikallistoimistoihin.