Tilastotietoja Suomesta

Viralliset tilastot ovat nähtävissä Tilastokeskuksen internetpalvelusta. Sivuilta löytyvät niin kuluttajahintatiedot kuin kansantalouden tilaa kuvaavia tilastotietojakin. Sivuilla on tietoa myös alueellisista eroista.

Virallista tietoa Suomen valtion asioista ja eri hallinnonaloista löytyy Valtioneuvoston kotisivun kautta, josta on pääsy myös kaikkien ministeriöiden omille sivuille. Sivuilta löytyy myös säädöskokoelma.