Tietoja rahoitusmarkkinoista

Rahoitusmarkkinoista löytyy selkeää tietoa Suomen Pankin kotisivulta. Sivuilta löytyvät niin Euriborkorot kuin valuuttakurssitkin. Samoin sivuilta löytyy EKP:n kannanotot sekä tilastotietoja ja julkaisuja rahoitusmarkkinoista. Osa julkaisuista on pdf -muotoisia, joten tarvitset Acrobat -lukuohjelman. Ohjeet löytyvät kotisivulta.

Pankkiyhdistyksen, Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton ja Finanssityönantajien yhdistymisen tuloksena syntynyt Finanssialan Keskusliitto aloittaa toimintansa vuoden 2007 alussa. Mukaan uuteen järjestöön on syksyn aikana liittynyt myös Rahoitusyhtiöiden Yhdistys. Tietoa pankeista ja finanssialasta löytyy siis Tästä .