EU-maissa on taphtumassa merkittäviä
ikärakenteen muutoksia


Tilastokeskuksen TIETO ja TRENDI lehden mukaan
muutokset syntyvyydessä, kuolevuuden ja siirtolaisuuden
kehityksessä on tapahtunut eri maissa eri aikaan.
Tämä on johtanut siihen, että EU-maat ovat
ikärakenteeltaan hyvin erilaisia. Vuonna 2003 koko EU:n
väestä 16,5 prosenttia oli yli 65-vuotiaita, ja
Eurostatin vuoden 2005 alussa laatiman väestöennusteen
mukaan vuonna 2030 yli 65-vuotiaiden osuus on jo
25 prosentin mukaan. Alla on taulukko, jossa on
esitetty luvut ikärakenteesta 2003 ja 2030
euromaiden osalta.


Viimeksi päivitetty 18.10.2005
Päivittäjä SRT Oy