Huonekalujen hinnat Suomessa
Euroopan keskitasoa


Eurostatin ECP-hintavertailuohjelman perusteella huonekalujen
hinnat ovat Suomessa Euroopan keskitasoa. Taulukon hintataso
kuvaa vuoden 2005 hintoja. Tutkimus sisälsi noin 140 hyödykettä
mm. keittiö-, makuu- ja olohuonekalusteita sekä muita kodin
kalusteita. Huonekalumenojen osuus kotitalouksien kulutusmenoista
on Euroopan tasolla keskimäärin 2,5 prosenttia. Taulukon pisteluku
100 on EU25. Taulukkoon on lisätty pistelukua hahmottamaan esimerkki
500 euron(pisteluku 100) hintaisesta huonekaluhankinnasta ja sen
hankintahinnan eroista eri maiden välillä. Suomessa 500 euron
keskihintainen huonekaluhankinta maksaisi näin 515 euroa.


Viimeksi päivitetty 8.6.2007
Päivittäjä SRT Oy