Palveluiden hinnat Suomessa kalliita
EU:n yleiseen hintatasoon verrattuna


Tilastokeskuksen julkaiseman Eurostatin palveluiden hintatasoa
käsittelevän vertailututkimuksen perusteella palveluiden hinnat ovat
Suomessa kalliita. Tutkimus kattoi energia- ja liikennepalvelut,
viestintäpalvelut, ravintolat ja hotellit sekä virkistyksen ja
kulttuurin. Näiden palveluiden keskimääräinen osuus kotitalouksien
kulutusmenoista koko Euroopan tasolla on 23 prosenttia. EU25=100
lähtökohdan mukaan Suomessa palveluiden hinnat olivat 30 prosenttia
EU25-keskitasoa kalliimmat. Tutkimuksessa Islannissa palvelut olivat
kalleimmat eli 58 prosenttia EU25-keskitason yläpuolella ja vastaavasti
halvimmat Bulgariassa, jossa ne olivat vain 31 prosenttia EU25-
keskihinnasta. Alla olevassa taulukossa on vertailukohtaa muutettu
niin, että muiden maiden palveluiden hintoja verrataan Suomen
hintatasoon. Tällöin Islannissa palveluiden hinnat ovat 22 prosenttia
Suomen palveluhintoja kalliimmat ja toisessa ääripäässä Bulgarian
palveluhinnat ovat 24 prosenttia Suomen hintatasosta.


Viimeksi päivitetty 14.11.2006
Päivittäjä SRT Oy