Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan keskihinnat vuonna 2015

Alla taulukossa on koottu elintarvikkeiden, juomien ja tupakan
keskihinnat vuonna 2015 Pohjoismaissa sekä vertailumaissa Itävallassa
ja Virossa. Tilastokeskuksen lukujen perusteella Suomessa elintarvikkeiden
keskihinta on Pohjoismaiden alhaisin ja samaa tasoa kuin Itävallassa,mutta
korkeampi kuin Virossa. Alkoholittomien juomien keskihinta on Pohjoismaiden
keskitasoa, mutta selvästi korkeampi kuin Itävallassa ja Virossa. Alkoholijuomien
keskihinta on Suomessa Pohjoismaiden keskitasoa, mutta selvästi korkeampi
kuin Itävallassa ja Virossa. Tupakka on Suomessa muita Pohjoismaita edullisempi,
mutta selvästi korkeampi kuin Itävallassa ja Virossa. Erilaiset verokäytännöt
vaikuttavat osittain hintaeroihin. Eri maiden ostovoimassa on myös eroja.

Aineisto on muokattu käyttäen pohjatietoina: Vuoden 2015 keväällä tehdyn
hintavertailun mukaan ruuan ja alkoholittomien juomien kuluttajahinnat ovat
Suomessa 19 prosenttia EU:n keskiarvon yläpuolella. EU:n sisällä kallein
hintataso on Tanskassa, jossa ruokakori maksaa yli kaksinkertaisesti verrattuna
halvimpaan EU-maahan Puolaan. Vertailussa käytetyt hinnat ovat vuoden 2015 keskihintoja.
Tiedot perustuvat EU-tilastoviranomaisen, Eurostatin, koordinoimaan ECP
(European Comparison Programme) -hintavertailuohjelmaan. Suomea koskevan
hinta-aineiston tutkimukseen on koonnut Tilastokeskus.

Viimeksi päivitetty 16.6.2016
Päivittäjä Suomen Rahatieto