Alkoholijuomien hintaerot eivät ole kaventuneet euroalueella

Suomessa esimerkkissä käytetyn konjakin ja vermutin hinta on itse asiassa muutaman markan tullut alaspäin ja viskin hinta pysynyt samana syksystä 2000. Hintaero on minikorissa niin pieni, että yhden desimaalin tarkkuudella ero ei tule esiin eurohinnoissa Suomen osalta.

Erot Suomen ja keskeisten euromaiden välillä eurohinnoissa eivät edelleen ole juuri kaventuneet, vaan ne ovat pysyneet kuta kuinkin ennallaan. Itse asiassa hintaero on hieman kaventunut sitä kautta, että eräissä euromaissa alkoholin hinta on lievästi noussut.

Hintatiedot on kerätty keskeisistä euromaista vakioiduista ostopaikoista, joten hinnat ovat näin vertailukelpoiset ja antavat suuntaa hintakehityksestä keskeisten euromaiden ja Suomen välillä.

alkoholijuomat (euro) konjakki viski vermutti minikori 3/2001 minikori 9/2000
Suomi 47,43 42,05 8,98 98,5 98,5
Saksa 25,56 20,45 4,60 50,6 49,5
Hollanti 30,81 25,77 3,83 60,4 58,4
Belgia 27,24 22,29 4,66 54,2 53,7
Ranska 26,73 21,37 7,33 55,4 53,2
Italia 22,16 15,95 4,78 42,9 40,9
Espanja 24,61 17,67 4,36 46,6 46,6
lähde: Suomen Rahatieto

Euroalueella kuluttajahinnat näyttäisivät alkoholin ja tupakkatuotteiden osalta nousseen syksystä 2000. Tämä on linjassa hintaseurannan hintojen muutoksen kanssa.

Viimeksi päivitetty 13.3.2001 Päivittäjä SRT Oy

Paluu