Uusien autojen hintaesimerkkejä syyskuussa 2003


Taulukkoon on koottu Ranskan,Ruotsin, Saksan ja Suomen
osalta autolehdissä maittain julkaistuja uusien autojen
hintaesimerkkejä. Hinnat eivät ole välttämättä aivan
suoraan vertailukelpoisia keskenään, mutta antavat hieman
kuvaa autojen hintatasosta eri maissa. Otantaan
on pyritty keräämään samat mallit automerkkikohtaisesti.
Suomessa autojen hinnat ovat edelleen muita vertailumaita
kalliimmat näin asiaa tarkastellen.


Viimeksi päivitetty 2.12.2003
Päivittäjä SRT Oy