Isojen kaupunkien ansiotaso verrattuna keskimääräisiin asumiskustannuksiin

Tässä vertailussa on lähdetty siitä, että palkansaajan nettoansioita on korjattu asumiskustannuksilla. Näin syntyy tarkempi kuva siitä, miten kallista tai halpaa työskentely isoissa kaupungeissa on. Tarkastelu kertoo sen, että korkean ansiotason kaupungeissa yleensä myös asumiskustannus on korkeampi. Toisaalta asumiskustannusten suhteellinen osuus on suurempi niissä kaupungeissa, missä ansiotaso on alhaisempi. Esimerkiksi Lontoossa asumis- kustannukset suhteessa ansiotasoon ovat korkeat.

Vertailussa esimerkkipalkka on insinöörin ansiotasoa vastaava. UBS:n pohja-aineistosta laskettuna vuotuinen nettoansio yhdistettynä asumiskustannuksen kanssa vie Helsingin vertailukaupunkien joukossa häntäpäähän. Toisaalta yhteisöverokanta(29 %) on Suomessa useampaa vertailumaata huokeampi. Tiivistelmä on laadittu UBS:n pohja-aineiston perusteella tehdystä ansiotasoselvityksestä 1/2002.

Paluu