Suomalaisen ansiotaso on korkeintaan euroalueen keskitasoa.

Ansiotasoselvityksessä on rakennettu viiden ammatin osalta vuosiansioihin perustuva vertailuaineisto. Siinä pohjatietona on käytetty UBS:n selvitystä, joka on käännetty euroiksi vuoden 2001 lopun tilanteessa. Vertailumaiden erilaista palkkarakenteen vaikutusta on vaimennettu vertaamalla kaikkia maita euroalueen keskiarvoon. Bruttovuosiansio pitää sisällään kaikki tulot ja nettoansiosta on vähennetty verot sekä normaalit lakisääteiset maksut. Tilastoaineiston vuosiansioselvitys kuvaa lähinnä maakohtaisesti suurien kaupunkien tilannetta. Aineiston perusteella syntyy kuitenkin selkeä kuva euroalueen ansiotasoeroista.

Pohja-aineistosta on laadittu suhdelukutarkastelu, jossa euroalueen brutto- ja nettoansioiden keskiarvo on 100. Esimerkiksi suomalaisen opettajan ja insinöörin vuosiansiot ovat euroalueen keskiarvoon verrattuna keskitasoa tai hieman jopa sen alle. Ansiotason lisäksi tulee luonnollisesti tarkastella myös maan yleistä kustannustasoa. Tämä tiivistelmä on laadittu 3.1.2002 laaditusta ansiotasoselvityksestä.

Paluu