Palkkaerot ovat edelleen suuret euroalueella

UBS:n tekemän hinta ja palkkavertailun perusteella
laaditun euroalueen osastopäällikön, insinöörin(DI),
opettajan ja teollisuustyöntekijän palkkoja kuvaavan
esimerkkiaineiston luvut osoittavat, että palkkaerot
ovat edelleen suuret eri euromaiden välillä. Pankin
edelliseen vertailuun 2003 nähden suomalaisen palkka
on kohentunut ja on nyt näissä ammateissa euroalueen
keskitasoa yleisesti parempi. Eri maiden palkkoja
tarkasteltaessa tulee muistaa, että lakisääteisten
maksujen, kuten sairaus- ja eläkevakuutusmaksujen
kohdalla käytäntö vaihtelee eri euromaiden välillä.
Mukana on myös taulukot ruokakorin hinnasta ja vuokra-
asunnon kustannuksesta suhteessa nettopalkkaan.


Viimeksi päivitetty 20.8.2006
Päivittäjä SRT Oy