Palkkaerot ovat edelleen suuret euroalueella

UBS:n tekemän hinta ja palkkavertailun perusteella
laaditun euroalueen osastopäällikön, insinöörin(DI),
opettajan ja teollisuustyöntekijän palkkoja kuvaavan
esimerkkiaineiston luvut osoittavat, että palkkaerot
ovat edelleen suuret eri euromaiden välillä. Pankin
edelliseen vertailuun 2000 nähden suomalaisen palkka
on hieman petraantunut, mutta on edelleen yleisesti
euroalueen keskitasoa. Lähimmäs kärkeä pääsevät
insinööri ja teollisuustyöntekijä. Eri maiden palkkoja
tarkasteltaessa tulee muistaa, että lakisääteisten
maksujen, kuten sairaus- ja eläkevakuutusmaksujen
kohdalla käytäntö vaihtelee eri euromaiden välillä.
Toisaalta Suomi on osoittautunut kalliiksi euromaiden
hintatasoa kuvanneissa vertailuissa, joten ostovoima
ei siis Suomessa ole euroalueen parhaasta päästä.


Viimeksi päivitetty 23.8.2003
Päivittäjä SRT Oy